Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 09/02/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Złote Gody

11 par obchodziło swoje wyjątkowe święto...
         Dnia 28 października  2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sępopolu odbyła się uroczystość z okazji 50 rocznicy pożycia  małżeńskiego 11 par z terenu miasta i gminy Sępopol. Jubilatów uhonorowano MEDALAMI  ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE nadanymi przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji dokonała Burmistrz Sępopola Pani Irena Wołosiuk w asyście Sekretarza Gminy Pani Beaty Pakuła, Z-cy Kierownika USC Pani Iwony Szymskiej oraz Podinspektor Pani Agnieszki Młyńskiej.
 
Medale z rąk Burmistrza Sępopola oraz gratulacje i życzenia odebrali Państwo:
 
 1. Józef i Helena Staruk
 2.  Jan i Helena Czeczko
 3. Tadeusz i Irena Smolańczuk
 4. Jan i Natalia Dawcewicz
 5. Zenon i Danuta Gawerscy
 6. Ryszard i Stefania Pawlaszek
 7. Marian i Teresa Olender
 8. Stanisław i Irena Pupin
 9. Piotr i Jadwiga Kos
 10. Tadeusz i Aniela Chełkowscy
 11. Zdzisław i Janina Dziubińscy
 
          Po uroczystym wręczeniu odznaczeń były wspólne zdjęcia, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, poczęstunek oraz tradycyjna lampka szampana. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, nie zabrakło w tym dniu prawdziwych emocji, wzruszeń, radości i wspomnień sprzed lat. Dostojnym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Złote Gody 2022

Rozpoczynamy procedurę dotyczącą sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach

Gmina Sępopol planuje pomoc w dystrybucji węgla.
          W celu weryfikacji potrzeb naszych mieszkańców zachęcamy osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe na terenie Gminy Sępopol, wyrażające chęć zakupu węgla kamiennego w preferencyjnej cenie, do składania wniosku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępopolu.
 
          Ewentualna dystrybucja węgla przez Gminę Sępopol dla osób fizycznych w gospodarstwie domowym następuje w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Sępopol, na wniosek osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, którego głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest kocioł na paliwo stałe wykorzystujący węgiel kamienny. Jednocześnie zaznaczamy, iż węgiel zakupić będą mogły wyłącznie te gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. Należy pamiętać, iż tak samo jak w przypadku dodatku węglowego, zakup preferencyjny będzie możliwy wyłącznie dla jednego gospodarstwa domowego zamieszkującego pod danym adresem. W przypadku przyjęcia więcej niż jednego wniosku na podany adres zamieszkania wnioskodawcy, rozpatrzony zostanie wniosek, który przyjęty zostanie jako pierwszy. 
 
          Informujemy że zbieranie wniosków, do czasu wejścia w życie obecnie procedowanej ustawy  „o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”, posłużą do oszacowania ilości zapotrzebowania na węgiel. Natomiast po wejściu w życie przedmiotowej ustawy, wnioski będą traktowane jako złożone zgodnie z ustawą. Kolejnym etapem będzie wydanie zaświadczeń na podstawie których osoby uprawnione będą mogły dokonać zakupu węgla, w ilości określonej w rozporządzeniu wydanym przez Ministra aktywów państwowych.
 
         Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze w obrocie prawnym zarówno samej ustawy, jak również przepisów wykonawczych w postaci rozporządzeń. Nasze działania mają charakter wyprzedzający, tak by być gotowym na moment wejścia w życie nowych przepisów prawa.
 
 
Zachęcamy do składania wniosków o zakup na preferencyjny warunkach węgla kamiennego.

Załączniki

Zakończono budowę drogi w Wiatrowcu

Dofinansowanie w wysokości 60% z RFRD.
          Wraz z końcem roku zakończeniu ulegają inwestycje, których rozliczenie finansowe należy wykonać jeszcze w bieżącym roku. Tak też jest i w przypadku inwestycji zrealizowanej w miejscowości Wiatrowiec. Przebudowany odcinek drogi wymagał podjęcia działań naprawczych już od bardzo wielu lat. Dotychczasowa droga miała nawierzchnię gruntową, która po każdym większym deszczu wymagała naprawy. W miarę możliwości finansowych oraz technicznych gminy, naprawy były cyklicznie przeprowadzane. Jednak często to było zbyt mało i nie wystarczało na dłuższy okres, a co najważniejsze generowało znaczne koszty. Od teraz to już historia. Obecna droga wykonana jest łącznie z 4 warstw konstrukcyjnych, zwieńczona kostką polbrukową. W ramach inwestycji wykonano również kanalizację deszczową, której nigdy ten odcinek drogi nie posiadał. Odprowadzenie wód opadowych wyeliminuje zastoiska wody, powstające podczas opadów deszczu, a także zapobiegać będzie zalewaniu sąsiednich nieruchomości wodą pochodzącą z drogi. Kolejną infrastrukturą wbudowaną w pobocze jest kanał teletechniczny, służący do bezinwazyjnego umieszczania sieci np. telefonicznych, światłowodowych w późniejszym okresie w pasie drogowym.
          Inwestycji została sfinansowana w 60% ze środków rządowych, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a w pozostałej części z budżetu gminy. Całość prac wyniosła 956 647,74 złotych. Z uwagi na niewielki relatywnie procent dofinansowania w programie RFRD, obecnie nasze wnioski składamy do innego programu jakim jest „Polski Ład”. Inwestycje w tym programie mogą być dofinansowane w wysokości nawet 95%- 98%. Dla samorządów typowo rolniczych, o niskich dochodach - jaką jest nasza gmina - program jest jedyną szansa na poprawę stanu nawierzchni dróg. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie kontynuowany, bo dzięki temu wiele dróg ma szansę na przebudowę. W ramach wspomnianego programu obecnie w realizacji jest 13 odcinków dróg, a w opracowaniu technicznym znajduję się następne 13 odcinków z terenu całej gminy. Jeszcze w tym roku planujemy ogłoszenie postępowania przetargowego służącego wyłonieniu wykonawcy inwestycji.
          Również dzięki środkom z „Polskiego Ładu” powstanie nowy budynek na stadionie miejskim w Sępopolu wraz z wieloma innymi atrakcjami np. w postaci skatepark’u.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: droga - Wiatrowiec

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: droga - Wiatrowiec przed inwestycją

Gmina Sępopol gotowa na działania prewencyjne, zgodnie z polityką rządu na wypadek wycieku radioaktywnego.

Tabletki ze stabilnym jodem dotarły do Gminy Sępopol
           Do Urzędu Gminy w Sępopolu trafiły paczki z tabletkami zawierającymi jodek potasu. W wypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem radioaktywnym, decyzję o podawaniu preparatu społeczeństwu podejmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w konsultacji z Państwową Agencją Atomistyki i Krajowym Konsultantem ds. Endokrynologii.
 
          Podkreślamy, że działania te mają ma charakter zapobiegawczy, prewencyjny, ponieważ obecnie nie ma zagrożenia radioaktywnego, a jego ryzyko jest znikome. Groźne natomiast może być przyjęcie preparatu przedwcześnie, na własną rękę.
 
 
Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy w razie wystąpienia skażenia radioaktywnego:
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu, ul. Wojska Polskiego 8a
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu, ul. Lipowa 1a
 
 
Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach:
 • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg - ¼ tabletki
 • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg - ½ tabletki
 • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg - 1 tabletka
 • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg - 2 tabletki
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg - 2 tabletki
Wskazania do stosowania:
Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.
 
Przeciwwskazania:
 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • Opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa,
 • Nadczynność tarczycy,
 • Zapalenie naczyń z hipokomplmentemią.

Trenuj z wojskiem- podejmij wyzwanie

Szkolenia wojskowe dla każdego odbędą się w sobotę 15 października oraz 12 listopada 2022 r. w godz. 8.00 - 16.00 w 20. Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, al. Wojska Polskiego 16, Morąg.
Chciałbyś czuć się bardziej bezpiecznie i być świadomym zagrożeń? Chcesz umieć obronić siebie i swoich bliskich? Pragniesz nauczyć się posługiwać prawdziwą bronią? Chciałbyś wiedzieć jak rozpalić ognisko, uzdatnić wodę, czy przetrwać w trudnych warunkach? Jesteś ciekaw jak to jest rzucić granatem i założyć maskę przeciwgazową? Uważasz, że powinieneś wiedzieć jak się zachować podczas alarmu i ostrzału? Przydałaby Ci się powtórka z pierwszej pomocy i opatrywania ran? Zawsze chciałeś nauczyć się bronić w walce wręcz? Twoim niespełnionym planem było zaliczyć rywalizację w survivalowym marszu z mapą w terenie? Czy jesteś po prostu ciekaw umiejętności wojskowych i chciałbyś dobrze spędzić czas w sobotę w twojej okolicy? – jeżeli na chociaż jedno pytanie odpowiedziałeś TAK, to projekt „Trenuj z wojskiem” jest dla Ciebie.

Dodatek do pelletu 2022 - zyskaj dofinansowanie do ogrzewania

Wsparcie odbiorców ciepła. Dodatki do pelletu, oleju, gazu LPG oraz drewna kawałkowego. 
Dodatek do pelletu to jednorazowa dopłata dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa właśnie tym paliwem, które nie złożyły dotychczas wniosku o dopłatę do węgla kamiennego. Ustawa go wprowadzająca weszła w życie 20 września br., a wnioski można składać od 21 września w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu w godzinach pracy. Termin końcowy mija 30 listopada.
 
Należy pamiętać, że na jeden adres przysługuje tylko jeden dodatek do pelletu. Zatem wszystkie osoby zamieszkujące pod tym samym adresem otrzymają tylko jedno świadczenie, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy samodzielne gospodarstwo domowe. W przypadku, gdy wniosek złoży kilka osób z tego samego gospodarstwa domowego, dopłata zostanie przyznana pierwszej osobie, która złożyła wniosek.
 
Dodatek wynosi odpowiednio:
 • 3 tys. zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 tys. zł - w przypadku głównego źródła ciepła wykorzystującego drewno kawałkowe,
 • 500 zł - dla gospodarstw ogrzewanych LPG,
 • 2 tys. zł - w przypadku zainstalowanego ogrzewania wykorzystującego olej opałowy.
 
Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest wpis głównego źródła ogrzewania zainstalowanego w domu jedno lub wielorodzinnym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Załączniki

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
 

Załączniki

Pierwszy w historii samochód na wyposażeniu sępopolskiego Domu Kultury

Kolejny samochód na który gmina nie wydała nawet złotówki…
          Ostatnie dni obfitują w dobre wiadomości. Tym razem to sępopolski Dom Kultury może się poszczycić nowym nabytkiem, tak potrzebnym dla poprawy funkcjonowania tej placówki. Dzięki przeprowadzonym licznym rozmowom z podmiotami z kapitałem państwowym oraz związanymi z tym wyjazdami do stolicy, otworzyły się nowe możliwości pozyskania sprzętu, który będzie przez kolejne lata służył mieszkańcom naszej gminy. Teren polski na którym żyjemy, cechuje się - jak wszyscy wiemy - niskimi dochodami, co skutkuje bardzo ograniczonymi możliwościami finansowymi samorządów. Dlatego też, każda darowizna jest dla nas szczególnie cenna. Samochód który otrzymaliśmy to Toyota Proace Verso 2.0 D4-D Long Business Kombi z automatyczną skrzynią biegów, o mocy silnika 133kW (181 KM). Wartość otrzymanej darowizny do 152 900,00 zł. Samochód pomieści 9 osób, nie pomniejszając przy tym przestrzeni bagażowej. Dzięki tym parametrom zwiększą się możliwości poruszania pracowników, instruktorów, czy też przewożenia sprzętu między Domem Kultury, a np. świetlicami wiejskimi na terenie gminy. Znacznemu uproszczeniu ulegną również możliwości dojazdu np. „Sępopolskim Warmiankom” na festiwale na terenie kraju, jak również nieporównywalnie zmniejszą się koszty z tym związane (dotychczas wynajmowaliśmy transport). Funkcjonowanie samochodu nie ograniczy się tylko do zadań Domu Kultury, ale również pojazd będzie służył do pomocy osobom starszym, potrzebujących pomocy z terenu naszej gminy, czy też Ochotniczej Straży Pożarnej (np. najbliższy wyjazd na VII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarowe OSP). A jeśli sytuacja tego będzie wymagała pojazd wspomoże uchodźców z terenu Ukrainy, którzy szukając schronienia przed wojną znaleźli się w naszym kraju. Katalog zastosowań samochodu jest otwarty, ważny jest główny cel – pomoc człowiekowi, na wszelkich płaszczyznach jego funkcjonowania.
 
           Bardzo dziękujemy partnerowi, dzięki któremu udało się otrzymać ten bardzo cenny dla naszej gminy dar, którym jest Fundacja PKO Bank Polski. Dzięki życzliwości i dobremu sercu zarządu oraz pracowników tej jednostki możliwa była realizacja darowizny.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Samochód dla Domu Kultury

Mamy nowy pojazd, który wspomoże działania OSP

Partnerem w przekazaniu samochodu była Fundacja PKO Banku Polskiego.
          Po wielu latach użytkowania samochodu Mitsubishi Galoper (rocznik 2000 - 22 lata), służącego m.in. do transportu łodzi ratowniczej, OSP Sępopol stała się szczęśliwym posiadaczem Dacii Duster. Otrzymany samochód wyprodukowany został w 2020 roku, a wyposażony jest między innymi w napęd na wszystkie 4 koła, silnik benzynowy o mocy 130KM. Pełna specyfikacja samochodu oznaczona jest jako: Duster 1.3 TCe FAP Comford 4WD. Szacunkowa wartość otrzymanego pojazdu to 64 900 zł. A wszystko to dzięki staraniom burmistrza – Ireny Wołosiuk, która szczególny nacisk kładzie na to, by konieczne zakupy w możliwie jak największym stopniu finansowane były ze środków zewnętrznych. Takie podejście sprawia, że znaczne środki zostają zaoszczędzone, co skutkuje mniejszym zadłużeniem gminy. Dzięki prowadzonym rozmowom oraz ogromnej życzliwości i zrozumieniu potrzeb ze strony Fundacji PKO BP, otrzymaliśmy tak wspaniałą darowiznę. Słowa podziękowania kieruję do pracowników fundacji wyrażających zgodę oraz zaangażowanych w przeprowadzenie procedury. Wśród osób którym należą się podziękowania należy wymienić przede wszystkim Prezesa Zarządu OSP p. Ryszarda Guza, który poświęcił swój prywatny czas i osobiście odebrał oraz przetransportował samochód z Warszawy do Sępopola.

          Samochód posłuży do codziennej pracy naszych dzielnych strażaków, a także do wspierania mieszkańców potrzebujących pomocy, ze szczególnym naciskiem na osoby starsze oraz uchodźców z terenu Ukrainy, szukającym schronienia przed wojną w naszym kraju. W znacznym stopniu poprawi się stan wyposażenia sprzętowego naszej jednostki, wzrośnie przy tym skuteczność i szybkość podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych, szczególnie w trudnodostępnych miejscach. Parametry pojazdu umożliwią dotarcie do obszarów trudnodostępnych oraz do prowadzenia akcji ratowniczych przeprowadzanych na drogach, ale również do wspierania akcji związanych z pandemią SarsCov-2.
 
         Na wymianę oczekuje również mocno wyeksploatowany samochód bedący na wyposażeniu Urzędu Miejskiego, a świadczący usługi również dla MGOPS'u, tj. Hyundai Tucson, wyprodukowany w 2005. Mimo, że samochód jest na bieżąco naprawiany, to jego przebieg wynoszący ponad 350 000 km oraz wiek (17 lat) wskazuje na pilną potrzebę wymiany. Jednak środków na ten cel w naszym skromnym budżecie obecnie nie ma.
 
 
 
 
 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pedagogom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz Emerytom Szkół Gminy Sępopol głębokie wyrazy szacunku oraz najszczersze życzenia składa Burmistrz Sępopola p. Irena Wołosiuk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu p. Krzysztof Siudek.
1 2 3 4 5 6 ... 27